Faculteitsdirecteur Han Biemans over Cybersecurity opleidingen

De Haagse Hogeschool heeft een lange traditie in het aanbieden en ontwikkelen van cybersecurity-opleidingen. Inmiddels biedt The Hague Graduate School | Part of The Hague University of Applied Sciences een master, een post-hbo en een mastermodule aan.

Faculteitsdirecteur Han Biemans vertelt over de ontstaansgeschiedenis en het gedachtegoed van deze opleidingen. Hiervoor hebben we programmamanager Lourens van der Linden en Marcel Spruit -‘founding father’ van de MCSE- ook nog even geraadpleegd.

Cybersecurity Academie

De Gemeente Den Haag had rond 2015/2016 de ambitie om ‘Het Cybersecurity Hart van Nederland’ te worden. De gemeente vond het belangrijk dat er ook deeltijdopleidingen van cybersecurity op masterniveau voor werkenden moesten komen. Dit resulteerde in de oprichting van de ‘Cybersecurity Academie’ waarin naast De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling van de Executive Master Cyber Security Management MSc die bij De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden is terecht gekomen. De beide masters zijn op verzoek van de gemeente gestart in de HSD Campus. De MCSE in februari 2019 en de Executive master iets eerder.

Maatschappelijk belang

Maar de echte roots van de programma's gaan nog verder terug. De Haagse heeft als eerste hogeschool het maatschappelijk belang van cybersecurity gesignaleerd en daar een lectoraat (voor Marcel Spruit) voor gestart. De focus op mens en organisatie van cybersecurity was zodanig uniek dat De Haagse lang de enige onderzoeksgroep op dit gebied binnen het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek was.

Naar aanleiding van de Commissie Veerman moesten alle hogescholen zich profileren op een klein aantal onderwerpen. De Haagse heeft toen geconstateerd dat zij op het maatschappelijk belangrijke thema cybersecurity als enige hogeschool een lectoraat had met bovendien een unieke specialisatie en dat Den Haag zich als stad van recht, vrede en veiligheid in het digitale tijdperk op het onderwerp cybersecurity wilde profileren. Met die achtergrond heeft de Haagse toen gekozen voor cybersecurity als één van de profileringsthema’s.

Bachelor en master programma's

In het verlengde van de keuze voor cybersecurity als profileringsthema en voldoende cybersecurity-expertise in een lectoraat heeft de Haagse door het lectoraat een bacheloropleiding op het gebied van cybersecurity op laten zetten (ISM, toen nog een aparte opleiding). Een aantal jaren later is het lectoraat op het gebied van cybersecurity uitgebouwd tot een kenniscentrum met meerdere lectoraten.

Gezien de expertise in het kenniscentrum en de wens van Den Haag om zich verder op het gebied van cybersecurity te ontwikkelen, is op verzoek van en ondersteuning door Den Haag de CSA opgericht en zijn twee masteropleidingen op het gebied van cybersecurity opgezet. Een hiervan is door ons ontwikkeld.

De cybersecurityprogramma's hebben dus twee pijlers

  • Den Haag als stad van recht, vrede en veiligheid die zich in het digitale tijdperk op cybersecurity wil profileren
  • De Haagse die al vroeg heeft geconstateerd dat cybersecurity een maatschappelijk belangrijk onderwerp is waarop meer onderwijs en onderzoek nodig is, vooral op de aspecten mens en organisatie.

Het gaat erom dat hogescholen naast het maatschappelijk belang van opleiden van mensen ook de maatschappij moeten verder brengen. Door de reeds aanwezige expertise binnen de HHS en het thema ‘veiligheid’ in onze directe omgeving is er dus focus komen te liggen op cyber veiligheid, meer meer specifiek: op de menselijke en organisatorische kant ervan.

Image