De Haagse Hogeschool: praktijkgericht onderwijs voor professionals

De Haagse Hogeschool: praktijkgericht onderwijs voor professionals

Een snel ontwikkelende samenleving vraagt veel van bedrijven en hun werknemers. Werk verandert en om goed inzetbaar te blijven, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De Haagse Hogeschool maakt dat mogelijk met uiteenlopende opleidingen die inhaken op de actualiteit. Organisaties die met de hogeschool samenwerken, realiseren zich dat terdege. “Je moet nu de juiste kennis in huis halen, anders mis je de boot.”

“Organisaties zien steeds meer in hoe belangrijk een extra opleiding is”, vertelt Joost de Langen, senior accountmanager en teamleider van het marketing en sales-team wat zich richt op al het ‘onderwijs voor werkenden’ van De Haagse Hogeschool. Omdat dit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is, en om als kenniseconomie leidend te blijven, stimuleert de overheid dit intensief. “Voor professionals zelf leiden onze opleidingen bovendien vaak tot een interessante stap in hun carrière en kunnen ze, door het praktijkgerichte karakter van de opleidingen, het geleerde direct in hun werk toepassen.”

Image

Leven Lang Ontwikkelen

Om in te spelen op de behoeften van de markt en samenleving, zet De Haagse Hogeschool vol in op het innoveren en ontwikkelen van dit type onderwijs. Intensieve en langdurige samenwerking met al haar partners, is daarbij van essentieel belang. In co-creatie met het werkveld, biedt De Haagse Hogeschool een breed scala aan opleidingen in deeltijd, variërend van een enkele module, flexibele deeltijd opleidingen, maar ook fulltime en deeltijd masteropleidingen. De Langen: “Uitgangspunt bij het ontwikkelen van ons onderwijs, is dat dit zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van professionals en hun werkgevers. Het is onze ambitie om onderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk te organiseren, aan te sluiten bij de leervoorkeuren van professionals en leren dicht mogelijk te laten aansluiten bij de beroepspraktijk. Learn today, apply tomorrow.”

‘Het onderwijs wordt steeds minder tijd- en plaatsgebonden.’

Praktijkopdrachten

Het combineren van werk en opleiding is vaak best een uitdaging. Daarom blijven de opleidingen van De Haagse Hogeschool zo dicht mogelijk bij de praktijk. “Opdrachten in onze opleidingen zijn gebaseerd op vraagstukken die spelen in de beroepspraktijk. Werkgevers plukken hier direct de vruchten van, omdat het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht”. Ook is er veel aandacht voor de verschillende ervaringen en achtergronden van studenten. “Stel dat je in één groep iemand van een gemeente, een multinational en een zorginstelling hebt zitten. Juist het leren van elkaars verschillende inzichten, maakt deze opleidingen zo waardevol.” 

Netwerkhogeschool

“De Haagse Hogeschool wil een netwerkhogeschool zijn. Voor veel actuele vraagstukken in onze samenleving zijn kennis en innovatie nodig. Dit willen we realiseren door intensieve samenwerking met onze partners. Kennisontwikkeling en kennisdeling door middel van onderzoek en de inzet van maatwerk en incompany-trajecten, spelen hier een grote rol in.” 

De Haagse Hogeschool is vanzelfsprekend ook de juiste plek voor HRM-professionals die hun kennis willen updaten of uitbreiden. “Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen in huis hebt? Hoe zorg je ervoor dat zij zich blijven ontwikkelen? Hoe krijg je medewerkers op verantwoorde wijze weer terug op kantoor na het lange thuiswerken door corona? Wij kunnen professionals gericht opleiden om die vragen te beantwoorden. In onze deeltijdopleiding HRM bijvoorbeeld, doen studenten ook kennis en kunde op van Bedrijfskunde en Facility Management. Omdat HRM-vraagstukken steeds complexer worden, is zo’n multidisciplinaire insteek nodig.”

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info-thgs@hhs.nl of 070 – 445 8900. Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur.