De toegevoegde waarde van een bedrijfsmaatschappelijk werker

Wat is goed werkgeverschap en hoe creëer je een veilig en uitdagend werkklimaat?

Goed werkgeverschap en een veilig en uitdagend werkklimaat zijn relevanter dan ooit. Er is volop maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheid van organisaties om een veilige omgeving te bieden aan hun werknemers en professionals zijn kritisch in het kiezen van een organisatie waar zij hun talenten willen inzetten.

Veel managers en ondernemers stoeien met de vragen: Wat is nou eigenlijk goed werkgeverschap en hoe help ik mijn organisatie om een veilige en uitdagende werk- en leeromgeving te creëren voor professionals? Bedrijfsmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen en HR-adviseurs kunnen een organisatie helpen om een werkklimaat te scheppen, waarin professionals samen met managers verantwoordelijkheid nemen om een veilige en stimulerende werkomgeving te creëren. Naast de interne aspecten heeft het creëren van een veilige en stimulerende werkomgeving ook weerslag op de uitstraling van de organisatie naar buiten toe. Ook dat is met de huidige krappe arbeidsmarkt een zeer actueel thema.

Docent aan het woord

Marianne Walhout-Diependaal is naast docent aan De Haagse Hogeschool ook begeleidingskundige en ondernemer. Zij is als kerndocent nauw betrokken bij de post-hbo-opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Wij vroegen haar welke acties bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen nemen om bij te dragen aan die veilige en stimulerende werkomgeving. Marianne geeft vier belangrijke aspecten van deze functie aan:

  1. Het signaleren van problemen bij werknemers binnen de organisatie;
  2. Het bespreekbaar maken van signalen binnen het bedrijf;
  3. Het creëren van een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat binnen een multi-disciplinair team;
  4. Een bijdrage leveren aan ontwikkeltrajecten voor managers en professionals.

Post-hbo- en masteropleidingen

Met de huidige aandacht voor dit onderwerp is de behoefte aan bedrijfsmaatschappelijk werkers groot. Als onderdeel van De Haagse Hogschool biedt The Hague Graduate School post-hbo- en masteropleidingen aan, zoals een gecertificeerde opleiding tot bedrijfsmaatschappelijk werker. Bedrijfsmaatschappelijk werkers ontwikkelen binnen de aangeboden modules de competenties die nodig zijn om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor organisaties die willen werken aan een veilige en uitdagende werkomgeving.

Als opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u naast professioneel begeleiden op individueel - en teamniveau werken binnen multidisciplinaire teams aan organisatievraagstukken, veranderingsprocessen initiëren en begeleiden en adviseren op strategisch niveau. De opleidingen van The Hague Graduate School zijn vooral gericht op de praktische toepassing van de opgedane kennis, volgens de insteek 'Learn Today, Apply Tomorrow'.

Meer weten?

Heeft u interesse in de opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk? Bezoek de opleidingspagina, vraag de brochure aan of neem contact op via e-mail (info-thgs@hhs.nl) of telefoon (070 – 445 8900). We zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.