Start
 • Eerste kwartaal 2021
Duur
 • 1 jaar
Kosten
 • € 2.995
Locatie
 • Het Haags Centrum voor Onderwijsadvies
Type opleiding
 • Post-hbo-opleiding
Tijdsinvestering
 • 220 uur
Meer informatie of direct aanmelden?

Waarom deze opleiding?

 • U hebt te maken met kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands.
 • U wilt graag binnen uw onderwijsinstelling de NT2-specialist worden.
 • U wilt uw onderwijs beter afstemmen op de behoeften van anderstalige leerlingen.
 • U zoekt naar een bijzondere praktijkgerichte opleiding.

Kinderen van expats. Vluchtelingenkinderen. Kinderen van immigranten. Steeds meer kinderen in het basisonderwijs hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Nederlands als tweede taal is daarom in relatief korte tijd binnen het primair onderwijs een belangrijk aandachtsgebied geworden. Met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. In uw lespraktijk houdt u zich daar al mee bezig. U wilt zich heel graag verder bekwamen in de NT2-didactiek. Daarvoor krijgt u alle gelegenheid in deze praktijkgerichte post-hbo-opleiding.

Benieuwd naar de unieke punten van deze opleiding? Bekijk een artikel waarin studenten aan het woord zijn.

Bekijk hier de FAQ's over het coronavirus.

In het kort

The Hague Graduate School, onderdeel van De Haagse Hogeschool, geeft haar post-hbo-opleidingen en nascholingstrajecten altijd een zeer praktische insteek. Dit geldt zeker ook voor de opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen (NT2). Praktijkgericht onderzoek en lesson studies vormen de ruggengraat van de opleiding. U onderzoekt uw eigen praktijk en verbetert deze met de kennis die u hebt opgedaan in de opleiding. U werkt en leert expliciet langs twee lijnen: uw persoonlijk opleidingsplan en de ontwikkeling binnen en van de eigen schoolorganisatie. De opleiding is onlangs in zijn geheel overgenomen door het HCO, wij verwijzen u daarom graag door naar hun website als u vragen heeft.

Gedurende 20 bijeenkomsten, verspreid over 1 jaar, maakt u kennis met alle aspecten van Nederlands als tweede taal. Daarnaast maken wij in deze opleiding dankbaar gebruik van de zogenoemde lesson study-methodiek. Deze heeft uw eigen lespraktijk als uitgangspunt. Samen met andere studenten doorloopt u een lesson study-cyclus, waarin u samen lessen voorbereidt, observeert en nabespreekt. Docenten en medestudenten geven intensief feedback op uw ontwikkeling. Op deze manier voelt u zich na de opleiding competenter als NT2-leerkracht en u kunt de onderwijsbehoefte van uw leerlingen beter duiden.

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen garanderen, ondergaat deze regelmatig een strenge kwaliteitstoets. In 2019 is de opleiding geheel herzien volgens de laatste onderzoeken en inzichten.

Voor u?

Deze post-hbo-opleiding is bij uitstek interessant voor u wanneer u minimaal 10 uur per week voor de klas staat of lesgeeft aan kinderen. Bijvoorbeeld als leerkracht of als onderwijsassistent.

Programma

Blok 1

Kennis van het Nederlands

Blok 2

Onderwijzen van het Nederlands

Blok 3

Leren in het Nederlands

Blok 4

Nederlandse taalbehoeften

Blok 5

Werken aan een taalbeleidsplan

Uw investering

In tijd:

 • Lessen: 20 bijeenkomsten op woensdagmiddag verspreid over 1 jaar: 1 introductiebijeenkomst, 19 bijeenkomsten van 14.00-17.00 uur met 4 keer een uitloop voor een lessonstudy van 17.30-19.00 uur
 • Totale investering in tijd: 220 uur

In geld:

 • Betaling in één keer: € 2.995
 • Boeken (zelf kopen): € 100 tot € 150
 • Betaling in termijnen: op aanvraag
 • Totale kosten: € 3.095 tot 3.145

Handig om te weten: 

 • Over deze post-hbo-opleiding hoeft u geen btw te betalen.
 • Uw organisatie kan de kosten van deze opleiding integraal als zakelijke onkosten opvoeren. Voor particulieren zijn de kosten voorlopig nog fiscaal aftrekbaar met een eigen drempel van € 250.
 • Voor actuele informatie belt u met de Belastingtelefoon 0800-0543. Meer informatie over de regeling vindt u bij de Belastingdienst.

Toelatingseisen

De Post HBO-opleiding leraar NT2 is bestemd voor leerkrachten met een Pabo-diploma:

 • en een vaste aanstelling van minimaal 10 lesuren per week
 • of met een tijdelijke aanstelling van minimaal 10 lesuren per week
 • of zonder aanstelling, maar met een uitgebreide stageplaats bij een instelling voor het primair onderwijs, gedurende het hele cursusjaar

Het resultaat

Wanneer u deze post-hbo-opleiding succesvol hebt afgerond:

 • krijgt u het post-hbo-diploma Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2);
 • hebt u alle basisvaardigheden onder de knie om Nederlands te geven aan anderstalige kinderen in het primair onderwijs;
 • bent u inhoudelijk deskundig en vaardig om het NT2-onderwijs af te stemmen op de behoeften van de basisschoolleerling;
 • weet u veel meer over de organisatie van het NT2-onderwijs, de curriculumontwikkeling en de achtergronden van taalverwerving;
 • kunt u uw collega’s inspireren, verbinden en leiden wanneer het gaat om het onderwijs van de Nederlandse taal aan anderstalige kinderen;
 • kunt u dat onderwijs systematisch en onderzoeksmatig ontwikkelen en verbeteren;
 • levert u als NT2-specialist een waardevolle bijdrage aan het schoolbeleid.

Partners

Deze opleiding wordt u aangeboden door het HCO.

Een oplossing op maat

Alle opleidingen kunnen ook incompany gevolgd worden. Wilt u een leertraject dat perfect aansluit bij de wensen van uw organisatie? Wij denken graag met u mee voor een maatwerkoplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact

Wilt u meer weten over deze opleiding? Neem dan contact op met met Mirella Weikamp via m.weikamp@hco.nl. Bekijk meer informatie op de website van het HCO.

Meer informatie of direct aanmelden?