Aanmelden en inschrijven

En nu?

U heeft een masteropleiding, post-hbo-opleiding, mastermodule of masterclass gekozen. De eerste stap van een investering in uw toekomst. Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan, is het nodig u aan te melden en in te schrijven. Hieronder begeleiden wij u graag door het proces heen.

Stappenplannen

Hieronder bieden we u twee stappenplannen aan. Het eerste plan is relevant wanneer u een masteropleiding heeft gekozen. Het tweede voor wanneer uw keuze is gevallen op een post-hbo-opleiding, mastermodule of masterclass.

Let op:

U leest hieronder over Osiris en Studielink. Osiris is het studentenregistratiesysteem van De Haagse Hogeschool. Studielink is het landelijk aanmeldsysteem voor het hoger onderwijs.

I. Aanmelden voor een masteropleiding

  1. Registreert u zich online voor de masteropleiding van uw keuze via Studielink. Als u dat heeft gedaan, krijgt u een bevestigingsmail en uw inloggegevens voor Osiris: het administratieportaal waar wij uw toelaatbaarheid verder gaan toetsen.
  2. De deadline waarmee u te maken krijgt, is: 31 augustus - voor wie komt uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER); 31 mei – voor wie komt uit een land dat daar niet toe behoort. Bent u niet zeker welke landen tot de EER behoren? Kijk dan op deze verhelderende website.
  3. Osiris zal u vragen om een aantal digitale kopieën, bijvoorbeeld van uw cv en uw hoogstgenoten diploma en bijbehorende cijferlijst. Wij vragen u die te uploaden. We zullen ze gebruiken bij onze evaluatie. Dit evaluatieproces zal twee tot vier weken in beslag nemen.
  4. Indien u toelaatbaar bent op basis van vooropleiding, relevante werkervaring, motivatie en eventueel Engelse taalvaardigheid, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dat zal plaatsvinden op locatie op The Hague Graduate School of via Skype. Tijdens dit gesprek kunt u woorden geven aan uw ambities en motivatie om de master te volgen. U kunt ook de vragen stellen die u nog heeft. Verloopt dit gesprek voor beide partijen positief, dan ontvangt u de informatieset die hoort bij uw toelating.
  5. U bent officieel ingeschreven wanneer we uw betaling hebben ontvangen. Als EU-student hoeft u verder niets te doen op het terrein van immigratie. Per e-mail bevestigen we dat u bent toegelaten tot de masteropleiding.

Voor non-EER studenten volgt nog een aanvullend aanmeldingstraject. Daarover informeren we u op deze pagina

II. Aanmelden voor een post-hbo-opleiding, mastermodule of masterclass

Let op: wilt u een mastermodule volgen, dan moet u wonen en werken in Nederland of beschikken over een geldig visum.

  1. Registreert u zich online voor een post-hbo-opleiding, mastermodule of masterclass via Osiris. Daarna ontvangt u een bevestigingsmail.
  2. Osiris zal u vragen om een aantal digitale kopieën, bijvoorbeeld van uw cv en uw hoogstgenoten diploma en bijbehorende cijferlijst. Wij vragen u die te uploaden. We zullen ze gebruiken bij onze evaluatie. Dit evaluatieproces zal twee tot vier weken in beslag nemen.
  3. Indien u toelaatbaar bent op basis van vooropleiding, relevante werkervaring, motivatie en eventueel Engelse taalvaardigheid, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dat zal plaatsvinden op locatie op The Hague Graduate School of via Skype. Tijdens dit gesprek kunt u woorden geven aan uw ambities en motivatie om de master te volgen. U kunt ook de vragen stellen die u nog heeft. Verloopt dit gesprek voor beide partijen positief, dan ontvangt u de informatieset die hoort bij uw toelating.
  4. U bent officieel ingeschreven wanneer we uw betaling hebben ontvangen. Per e-mail bevestigen we dat u bent toegelaten tot de opleiding.

Inschrijfvoorwaarden

Bent u geïnteresseerd in de voorwaarden voor inschrijving? Klik dan op voorgaande link.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail (info-thgs@hhs.nl) of telefoon (070 – 445 8900). Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur.